WOLONTARIAT

Zapraszamy do udziału w rekrutacji wolontariuszy na Ł Festiwal. Potrzebujemy odpowiedzialnych i operatywnych osób powyżej 16. roku życia, którzy dysponują czasem i są gotowi aktywnie uczestniczyć w organizacji wydarzenia.
Na zgłoszenia czekamy do 27 lipca. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Imię i nazwisko:*
E-mail:*
Telefon kontaktowy:*
Wiek:*
Który koncert w ramach Ł Festiwalu chciałbyś/abyś najbardziej zobaczyć? (opcjonalnie):*
*

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), Narodowe Centrum Kultury informuje, że:

1. administratorem danych osobowych jest Łowicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Podrzeczna 20 , tel.: 46 837 40 01;

2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: abi@eduodo.pl;

3. dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji procedury naboru – w tym zgłoszenia się do wolontariatu w ramach Ł Festiwalu organizowanego przez ŁOK – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Łowicki Ośrodek Kultury.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań związanych z naborem wolontariuszy na Ł Festiwal przez ŁOK do momentu ich zakończenia lub do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą;

6. W przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( pkt 3 lit. a, c, d powyżej) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w naborze do wolontariatu w ramach Ł Festiwalu jest dobrowolne.