SARA MORA

SARA MORA VISUALS

„Malowanie światłem od zawsze było dla mnie najważniejszym wyrazem artystycznym. Dochodząc do finiszu w Szkole Filmowej w Łodzi moja forma twórczości wyszła poza nieruchome komunikaty wizualne i rozwinęła się do manipulowania obrazem video. Inspirując się wszystkim co ‘brudne’, niedoskonale, zglitchowane – paradoksalnie tworzenie jest dla mnie wyjściem z rzeczywistości”

Recent posts
Beauty Is Accepting And Embracing Once Again
MCSE boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price.
Hotels How To Get Gifts
MCSE boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price.